برخی از امکانات

تیم آموزشمند امکانات منحصر بفرد آموزشی را با توجه به نیازها و درخواست های شما با فناوری های نوین تلفیق کرده و تجربه جدیدی از یادگیری را برای شما فراهم می آورد

هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی و بلوغ سیستم در تعیین روند انتخاب سولات بر پایه عملکرد فردی و جمعی زبان آموزان

تحلیل آماری

ارائه گزارش ها و تحلیل های آماری دقیق به صورت جمعی و فردی برای دانش آموزان، معلمین و مدیران با هدف ایجاد دید کلی از سیر پیشرفت تحصیلی

تکالیف و امتحانات پویا

طراحی پویای تکالیف و امتحانات و مدیریت همه جانبه آنها

دریافت اشتراک

با دریافت اشتراک٬ میتوانید به تمامی امکانات سیستم دسترسی داشته باشید

ویژه دانش آموزان

دسترسی نامحدود به دروس


پشتیبانی ۲۴ ساعته


دسترسی به کلاس ها


ویژه معلمان

دسترسی نامحدود به دروس


پشتیبانی ۲۴ ساعته


دسترسی به کلاس ها


ویژه موسسات

دسترسی نامحدود به دروس


پشتیبانی ۲۴ ساعته


دسترسی به کلاس ها


دیدگاه کاربران

کاربران سیستم در مورد آموزشمند چه دیدگاهی دارند؟